وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

مبلغ : {{numberWithCommas(itCartItem.TotalPriceAfterDiscount)}}

نهایی کردن خرید
توزیع تخصصی محصولات پروتئینی
«{{Count}} نتیجه»
OFF

10%

میگو رگ گیری شده pd پاکت 50-41* 500 گرم - شارین
439,000 ریال 395,100 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگ گیری شده pd پاکت 60-51* 500 گرم - شارین
408,000 ریال 367,200 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگ گیری شده pd پاکت 90-71* 500 گرم - شارین
365,000 ریال 328,500 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگزده 400 گرم (60-51) - مه پروتئین
329,000 ریال 296,100 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگزده 400 گرم (90-71) - مه پروتئین
295,000 ریال 265,500 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگزده 800 گرم (60-51) - مه پروتئین
654,000 ریال 588,600 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگزده 800 گرم (70-61) - مه پروتئین
606,000 ریال 545,400 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگزده 800 گرم (90-71) - مه پروتئین
586,000 ریال 527,400 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

میگو رگ گیری شده pd پاکت 70-61* 500 گرم - شارین
380,000 ریال 342,000 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}

زودتر از همه با خبر شوم!

تعداد ارقام فيلد آدرس ایمیل باید بین 0 و 100 باشد آدرس ایمیل باید به صورت صحیح وارد شود تکميل آدرس ایمیل الزامی است!

تلفن سفارشات: 1862

امور مشترکین و ارسال پیامک: 41993-021

شرکتهای همکار
  • logo-samandehi