وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

مبلغ : {{numberWithCommas(itCartItem.TotalPriceAfterDiscount)}}

نهایی کردن خرید
توزیع تخصصی محصولات پروتئینی
«{{Count}} نتیجه»
OFF

10%

مخلوط 1 کیلویی گوسفندی - پویا پروتئین
422,600 ریال 380,340 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

ران 1 گوساله - پویا پروتئین
419,800 ریال 377,820 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

مخلوط گوساله - پویا پروتئین
391,200 ریال 352,080 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

خورشتی گوساله - پویا پروتئین
377,700 ریال 339,930 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

گل ماهیچه گوساله - پویا پروتئین
415,300 ریال 373,770 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

راسته گوساله - پویا پروتئین
453,600 ریال 408,240 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
324,400 ریال 291,960 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
336,500 ریال 302,850 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

40%

چرخکرده منجمد گوساله - آتیه گوشت آریا زمین
100,000 ریال 60,000 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

ران 1 گوسفندی - پویا پروتئین
561,000 ریال 504,900 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

سردست بدون گردن 1 گوسفندی - پویا پروتئین
555,300 ریال 499,770 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

ماهیچه گوسفندی - پویا پروتئین
591,700 ریال 532,530 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

راسته گوسفندی - پویا پروتئین
709,300 ریال 638,370 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
598,100 ریال 538,290 ریال
{{ !true ? 'ناموجود': '' }}
OFF

10%

مخلوط 2 کیلویی گوسفندی - پویا پروتئین
846,100 ریال 761,490 ریال
{{ !false ? 'ناموجود': '' }}

زودتر از همه با خبر شوم!

تعداد ارقام فيلد آدرس ایمیل باید بین 0 و 100 باشد آدرس ایمیل باید به صورت صحیح وارد شود تکميل آدرس ایمیل الزامی است!

تلفن سفارشات: 1862

امور مشترکین و ارسال پیامک: 41993-021

شرکتهای همکار
  • logo-samandehi